desktop manager עבור ניהול עסק ב blackberry

desktop manager עבור ניהול עסק ב blackberry

תוכנת desktop manager מספקת אפשרויות רבות לשמירה על מידע ולעיבוד מידע, כולל חיבור מכשיר הבלקברי כמודם. התוכנה מאפשרת לסנכרן את מכשיר הבלקברי עם תוכנת microsoft outlock, דבר המאפשר ניהול עסק ב blackberry, וניהול עסק דרך המחשב תוך תיאום וסנכרון. התוכנה מאפשרת לבצע גיבוי של מידע במכשיר ושחזור של המידע, מאפשרת לבצע החלפה בין מכשיר בלקברי ישן וחדש. התוכנה   מאפשרת התקנה של יישומים מתקדמים בטכנולוגית JAVA במכשיר הבלקברי. ניהול עסק ב blackberry   באמצעות התוכנה מתאפשר גם עם שירות בלקברי ארגוני. התוכנה מאפשרת בחירת פרופיל outlock ובחירת תיקית שמירת הגדרות תוכנה, מאפשרת יצירת מסנני דואר ושינוי הגדרות דואר, העברת קבצי מולטימדיה, כולל קבצים המיועדים עבור ניהול עסק ב blackberry. desktop maneger מאפשרת שמירה ושימוש במידע עבור עסק או ארגון, ואת העברת המידע מהבלקברי למחשב ומהמחשב לסמארטפון. עבור הפעלת התוכנה יש להתקין במחשב תוכנת דואר אלקטרוני אישי, ועבור אפשרויות המדיה יש להתקין תוכנת media maneger.