תוכנות ניהול עסקים - הנהלת חשבונות

תוכנות ניהול עסקים - הנהלת חשבונות

דוח על המצב הכספי (או מאזן לפי התקן הישראלי) הוא דוח פיננסי המסכם את מצבה הכספי  של ישות חשבונאית ליום מסוים. הוא מהווה למעשה פירוט של כל הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של הישות לאותו יום. דוח על המצב הכספי  נערך בסוף כל שנת כספים אצל עוסקים מרשים וחברות בע"מ ובחברות ציבוריות גם מדי סוף רבעון. מפורטים בו: ערך הרכוש והנכסים של העסק, וכנגדם ערך ההתחייבויות הכספיות וההון העצמי שלו. הון עצמי הוא ההפרש בין ערך הנכסים לערך ההתחייבויות, והוא מייצג את חלקם של בעלי העסק בנכסי החברה. על פי רוב עורכים דוח על המצב הכספי לחברות בע"מ, וחשיבותו רבה בעיקר למשתמשים החיצוניים, כלומר אלו העושים בו שימוש כדי לקבל החלטות כלכליות (כגון השקעה בעסק). דוח על המצב הכספי של חברה בע"מ נערך על ידי החברה בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים שנקבעו בתקנים חשבונאיים, גילויי דעת, חוקים ותקנות. לאחר עריכת הדוח חותם עליו יושב ראש הדירקטוריון. רואה חשבון נדרש על פי חוק לבקר את הדוחות הכספיים של החברה, באמצעות תהליך בשם ביקורת, ולבסוף לחוות את דעתו על מידת התאמתם לכללים אלו. רואה החשבון נדרש להיות אדם חיצוני שאינו מועסק על ידי החברה וזאת על מנת לאפשר לקוראי הדוחות הכספיים לדעת עד כמה המידע המופיע בהם הוא אמין, אובייקטיבי, ומתאים לעקרונות החשבונאיים המקובלים, כך שיוכלו להסתמך עליו בבואם לקבל החלטות כלכליות.

Icount

תוכנת הנהלת חשבונות מקוונת ידידותית למשתמש, ללא כל צורך בהתקנה ועם תמיכה מקוונת וטלפונית מלאה. תוכנת הנהלת חשבונות זו מייתרת כל צורך בפרמטרים מסובכים ומורכבים ומאפשרת ממשק הפעלה פשוט ונוח לכל אדם ,גם לא בעל ידע רב בהנהלת חשבונות.התוכנה באישור משרד האוצר/רשות המיסים, וניתן לחברה לחנויות מקוונות קיימות ע"י ממשק תכנות (API) של Icount . אלו הן חלק מהפעולות שתוכלו לבצע בעזרת Icount: הצעות מחיר, הנפקת חשבוניות מכל סוג, יצוא לחשבשבת ואופיס, הפקת דו"חות כספיים לכל מטרה, עבודה מול לוח שנה ויומן מסודר, שליחת מיסרונים (SMS) ודואר אלקטרוני באופן אוטומטי, מעקב אחר ספקים, מלאי, רכש ומכירות, סליקה ובדיקת הוראות קבע, דיווח שעות עובדים.

עסקית

עסקית מאפשרת לכם ר להפיק את כל מסמכי העסק הנדרשים בקליק, תוכלו לנהל ביעילות את הלקוחות, המשימות התזכורות, המחירונים והמלאי גם באנגלית ובמט"ח, לשלוח מסמכים בדוא"ל ,לייצא בקלות לחשבשבת לוורד ולאקסל, לשלוח SMS וכל הנדרש לניהול העסק באופן מקומי או עם גישה לנתונים (שרת מאובטח) מכל מקום בעולם.

IFreeLance

תוכנת הנהלת חשבונות מקוונת הניתנת לשימוש חופשי, חינםי, ללא תשלום, ללא עלויות נסתרות וללא דמי מנוי. פרילאנס הנהלת חשבונות רשומה כחוק במס הכנסה, ומתעדכנת באופן שוטף בהתאם לכל הנחיות רשויות המס.בעזרתה תוכלו לענות על כל צרכי הנהלת החשבונות של עסק קטן.