לשלוט בהודעות באייפון - Fix SMS

לשלוט בהודעות באייפון - Fix SMS

לא אחת אנו מקבלים כל מיני הודעות כתובות על כך שקיבלנו הודעות קוליות או שאנו רוצים לשלוח הודעות כתובות לאחרים וצריכים תוכנה שתשלוט על כך כראוי. Fix SMS היא תוכנת SMSבאייפון שמתגברת על מכשולים רבים שתוכנות רבות אחרות לא הצליחו וניתן איתה לשלוח סמס באייפון למי שרוצים כמה שרוצים.

 

לשלוח סמס באייפון יכול להתבסס על כל מיני מהלכים כאלה ואחרים שאנו מבקשים אותם. Fix SMS היא תוכנה שמקורה ב-1.1.2. התקנתה והפעלתה היא מאוד פשוטה ולא צריך להסתבך יתר על המידה כאשר רוצים לעבוד איתה. Fix SMS היא תוכנת הודעות ייחודית שמודיעה אם הודעות קוליות הגיעו ומהיכן זה.

 

תמיד ניתן להשתמש בתוכנות של סמס באייפון אך אם מחפשים תוכנה טובה של סמס באייפון, Fix SMS היא התחלה.