Traffic Reports הדרך לשחרר פקקים...

Traffic Reports הדרך לשחרר פקקים...

Traffic Reports הינה סוג של אפליקציה המתווספת אל אפליקציות לרכב נוספות. אפליקציה זו תופיע במסך הראשי ותציג בצורה נוחה את דיווחי התנועה. התוסף מתעדכן מול מוקד התנועה של קול ישראל. ממשק התוכנה תומך בעברית באנגלית. אפליקציות אנדרואיד לרכב תומכות בתוסף זה ומאפשרות לנו לשרת אתכם בכל רגע נתון אודות כבישים עמוסים או פקוקים. התזמונים וקבלת האינפורמציה בזמן אמת יוכלו להעניק לכם שיקול דעת נוסף לגבי היציאה אל הדרך בכביש עמוס או בחירת נתיב חלופי. אפליקציות לרכב, דוגמת GPS או כל אפליקציות אנדרואיד לרכב אחרות, תומכות בתוסף זה. Traffic Reports ללא ספק נמנית עם אפליקציות אנדרואיד לרכב היעילות והשימושיות ביותר בכבישי ארצנו. בנוסף לכך, קיימות מספר רב של אפליקציות לרכב שיעזרו לכם לבחור את נתיבי הנסיעה על פי עומסי הכביש בכל רגע נתון. אתם רק צריכים לבחור את האפליקציה הנוחה לכם ואת הדרך הבטוחה עבורכם. נסיעה טובה!