Scan2PDF תוכנת גרפיקה לסמסונג

Scan2PDF תוכנת גרפיקה לסמסונג

Scan2PDF זוהי אפליקציה שמאפשרת לכם להשתמש במצלמת המכשיר כדי להפוך מסמכים לקבצי PDF. הקבצים נדחסים ומוגדלים ונשמרים בכרטיס ה-SD. בנוסף, ניתן לאחר מכן לשלוח אותם במייל או לשמור להורדה מאוחרת.תוכנות עיצוב לסמסונג הין כלי עבודה יעיל ושימושי לכל איש מקצוע מתחום העיצוב ואף לחובבי עיצוב ועריכת תמונות. תוכנות גרפיקה לסמסונג מאפשרות לבצע מספר פעולות משלימות לצרכי עיצוב שונים. כמו כן, תוכנות עיצוב לסמסונג הינן כלי עבודה אפקטיבי לביצוע עבודות עיצוב ברמות משתנות בהתאם לסוג תוכנות גרפיקה לסמסונג המותקנות במכשיר. כלל תוכנות גרפיקה לסמסונג הינן קלות ליישום, התקנה ותפעול. Scan2PDF הינה אחת ממגוון תוכנות עיצוב לסמסונג. על מנת להפוך את המכשיר לכלי עבודה יעיל ואיכותי מומלץ להתקין מספר תוכנות גרפיקה לסמסונג במקביל. Scan2PDF תעזור לכם להפוך מסמכים וצילומים שונים לקבצי PDF ובכך לשפר את איכות הדפסת המסמך או התמונה במקרה הצורך.