VLC Remote beta, שלט VLC מרחוק...

VLC Remote beta, שלט VLC  מרחוק...

VLC Remote beta הינה אפליקציה המאפשרת להשתמש במכשיר האנדרואיד כשלט רחוק לתפעול נגן המדיה של VLC במחשב, לצפייה בסרטים או האזנה למוזיקה. אתם יכולים לראות את הסרטים שהורדתם או את המוסיקה שאתם רוצים לשמוע בכל רגע נתון תוך כדי הפניית פקודות באמצעות המכשיר לתוכנה הפועלת על גבי המחשב אצלכם בבית או במשרד. ניהול מחשב בסמסונג גלקסי מאפשר לכם ליהנות משלט רחוק המתאם לכם הורדות מרחוק. תחזוקת מחשב בסמסונג גלקסי מתאפשרת באמצעות עשרות אפליקציות העוסקות בתחום ניהול מחשב בסמסונג גלקסי. לכל אפליקציה אופני השימוש ויכולות הפעול מרחוק. באמצעות VLC Remote beta אתם יכולים להפעיל את מכשיר הסמסונג שלכם כשלט רחוק לתפעול נגן המדיה על גבי המחשב האישי שלכם. ניהול מחשב בסמסונג גלקסי רק ילך ויתעצם בשנים הקרובות, כבר היום ניתן למצוא אפשרויות כוללות לצרכי תחזוקת מחשב בסמסונג גלקסי.