תוכנות ניהול עסקים - ERP

תוכנות ניהול עסקים - ERP

ברוב המקרים, הטמעת מערכת ERP זולה יותר מאשר פיתוח מערכות ייעודיות עבור כל המחלקות בארגון. חסכון משמעותי מתאפשר עקב בניית ממשק משתמש לכלל הארגון. יתרון נוסף  הוא "השפה המשותפת" הנוצרת בין המחלקות השונות בארגון. מערכת ה-ERP מאפשרת קבלת מידע רוחבי על הארגון בצורה מרכזית דבר המאפשר ניתוח ומדידה של פעילות הארגון. מצד שני, הטמעת מערכת מרכזית עבור כלל הארגון מחייבת את הארגון לעבודה עם ספק תוכנה יחיד. הטמעת מערכות ERP  מחייבת את הסבת כל מערכות הארגון  ודורשת הדרכה הניתנת ע"י ספק התוכנה.

ההטמעה של תוכנות ניהול תפעולי( ERP) בארגון זכתה למתודולוגיות שונות. המשותף לגישות ההטמעה הן הצורך לשלב בארגון את תוכנת המדף שנבחרה, יחד עם זיהוי פערים (GAP Analysis) המיועד לניתוח צרכי תקשורת המחשבים בארגון, שתוכנת המדף אינה נותנת להם מענה במלואם. לאחר זיהוי פערים אלו, ניתן לגשר עליהם במספר דרכים: אפיון ופיתוח התאמות תוכנה, מציאת פתרונות יישומיים הקיימים בתוכנת המדף וניצולם כדי לענות על הצורך הארגוני, או שינוי תהליכי העבודה בארגון, כך שיתאימו לאפשרויות הקיימות בתוכנת המדף. מערכת ERP יכולה להיתבסס על משאבי חומרה הקיימים באירגון(שרתים, איחסון, יחידות עיבוד נתונים)  או להינתן כשירות ON DEMAND מתוך אירוח ענן.