תוכנות ניהול עסקים מחשוב ענן

תוכנות  ניהול עסקים מחשוב ענן

ספק השירותי הענן נותן את השירותים באמצעות מרכזי מחשבים שלו. ענן המחשוב מהווה נקודת התקשרות, ממנה נעשה חיבור ושימוש במרכזי המחשבים של הספק. וירטואליזציה היא טכנולוגיה בסיסית במימוש ענן המחשוב במרכזי המחשבים של הספק, באמצעותה הוא מספק ללקוח את השירותים. כמות המשאבים היא גמישה על פי דרישת הלקוח. התשלום נקבע על פי צריכת המשאבים על ידי הלקוח. המשתמש יכול לבחור תשתיות תוכנה כגון: מערכות הפעלה ובסיסי נתונים לשימושו במרכז המחשבים של הספק. המימוש מבוסס על סטנדרטים פתוחים ובמקרים רבים על תשתיות קוד פתוח. בדרך כלל הממשקים מבוססים על Web Services והתפיסה היא תפיסה של צימוד רפוי(Loosely Coupled). הארכיטקטורה כוללת גם לקוח בתצורה של Web Client או אפליקציות קצה המפעילות את השירותים בענן המחשוב.

היתרונות המרכזיים במיחשוב ענן הם: חסכון בעלויות החומרה והתוכנה באירגון, חסכון בכח אדם, חסכון באנרגיה, שימוש במשאבים בצורה גמישה ונוחה, ניתוק תלות המשתמש ביחידות קצה(חומרה, משאבים, תוכנה) ועוד.